top of page

BETINGELSER

Hvorfor skal jeg egentlig læse betingelserne?

 Jamen, det skal du da fordi de er korte, letforståelige og yderst relevante, hvis du ønsker at sikre dit barn en uforglemmelig PRO Fodboldskole i glimrende selskab.

 

SETUP

Fodboldglade drenge og piger på alle niveauer er meget velkomne til at deltage på vores populære PRO Fodboldskoler, og præcis, som I forhåbentlig har høje forventninger til os, så forventer vi også, at de deltagende spillere er træningsparate, så alle deltagere får maksimalt udbytte af ugens fodboldtræning. Det er dog vigtigt for os at pointere, at spillernes niveau er underordnet, for hvis de blot er træningsparate og lærevillige, så følger niveauet stille og roligt med.

Hos PRO Fodboldskole har vi kreeret et nøje tilrettelagt træningsprogram, som vi følger under ugens træninger, men det er klart, at de yngre spillere - i samråd med deres cheftræner - får en højere grad af frihed til at prioritere lege, underholdende indspark og kampe undervejs i ugen, da vi, qua deres alder, ikke kan forvente, at de kan udvise samme træningsparathed, som de ældre spillere. 

 

Da vi alle ugens 5 hverdage tilrettelægger og eksekverer hele 210 minutters intens fodboldtræning, så er det - i vores optik - også helt naturligt og tilmed tiltrængt at spillerne får en velfortjent frokostpause på 90 min., hvor de så har rig mulighed for at hvile kroppen og hovedet samt fordøje frokosten og få genopfyldt væskebalancen. 

Det er naturligvis en tilvænningsfase for flere af spillerne, men omvendt også en god læringsproces, hvor de finder ud af, at hvis de skal kunne levere en koncentreret træningsindsats alle ugens 5 dage, så er de også nødt til at hvile krop og hoved i den nøje tilrettelagte frokostpause.

 

 

HOLDINDDELING

PRO Fodboldskole er en enestående mulighed for at møde nye venner og veninder, alt imens vi naturligvis gør vores ypperste for at udfordre og udvikle deltagerne både fodboldfagligt og mentalt.

 

Det er vigtigt for os at pointere, at det ikke handler om at være på det "bedste" eller ældste hold, men derimod handler om at deltage på et hold, hvor man matches optimalt ift. antal boldberøringer, ansvar og involvering på banen.


Som udgangspunkt, så inddeler vi altid holdene efter spillernes alder, køn samt vores og værtsklubbens eventuelle kendskab til spillernes niveau samt sociale omgangskreds. 

 

Efter tilmelding er I dog velkomne til at sende os *maksimalt 2 ønsker*, hvis I fx har nogle specifikke spillere, som jeres barn ønsker at være på hold med. I bedes være opmærksomme på, *at vi udelukkende tager imod ønsker*, hvor ALLE de involverede spilleres forældre er CC i mailen, så vi ved, at de også er indforståede med ønskerne.

 

Ønsker man at være på hold med spillere, der er yngre end en selv, da vil alle de involverede spillere blive placeret på dét hold, der passer aldersmæssigt til den yngste af spillerne. Dette af hensyn til de øvrige deltagere på fodboldskolen.

 

Vær desuden opmærksom på, at *deadline for holdønsker er 14 dage før kickoff*, da vi lægger sidste hånd på holdinddelingerne på dette tidspunkt.

 

Endvidere vil vi gerne gøre opmærksom på, at normeringen på holdene varierer en del iht. alderen på spillerne samt de modtagne ønsker. Vi forsøger dog at tilrettelægge det således, at der er max 18 spillere på hvert hold, hvoraf det som oftest vil være de ældste hold, der har flere spillere end 18, såfremt der er behov for en sådan normering. Der er både fordele og ulemper ved at have mange spillere på holdet, hvoraf sidstnævnte kommer til udtryk ved færre repetitioner, omend førstnævnte kommer til udtryk ved muligheden for at lave flere og større øvelser fx på fuld bane mv. Vi inddeler til enhver tid holdene med afsæt i ovenstående, og justerer så muligvis i løbet af ugen, hvis der er behov for dette.

 

Det er vigtigt for os at pointere, at vi naturligvis gør vores ypperste for, at alle ønsker bliver opfyldt, omend omstændighederne i sjældne tilfælde umuliggør dette, grundet aldersspænd, normering, ønsker mv. *I bedes altså betragte jeres ønsker netop som et ønske, og ikke et krav.* 

 

Alle holdene kan ses mandag morgen på PRO Fodboldskolens første dag, hvor vores skoleledere hænger disse op i klubben, tilmed i alfabetisk orden, så det er muligt hurtigt at spotte navnet på sin cheftræner samt medspillere. OBS: Det er ikke muligt at få besked om holdinddelingerne forud for dette tidspunkt, hvorfor I venligst bedes undlade at kontakte os herom.

 

 

FOTOGRAFERING

PRO Fodboldskole samt samarbejdspartnere forbeholder sig retten til - i markedsførings- og salgsmæssig sammenhæng og uden betaling - at anvende fotos og video af de deltagende spillere, trænere og ledere.

 

I kan finde disse billeder og videoer løbende på vores *Facebook og Instagram*, hvor I blot skal søge efter ”PRO Fodboldskole”.

 

 

REFUNDERING

I henhold til forbrugeraftaleloven, § 18 stk. 2, nr. 12, er køb af billetter til vores fodboldskoler ikke omfattet af dansk rets almindelige fortrydelsesret, hvorfor det ikke er muligt at få billetten refunderet, hvis man bliver forhindret i at deltage. 

 

Det er desuden heller ikke muligt at overdrage billetten til anden side, da vi desværre tidligere har oplevet, at billetterne enten er blevet solgt videre til overpris, til spillere, der ikke var på en evt. venteliste eller til en spiller fra en årgang, hvor der reelt ikke var plads, grundet den allerede gennemførte holdinddeling.

 

Som en god kundeservice, *så tillader vi dog en delvis refundering på 500,- såfremt vi modtager evt. afbud senest 14 dage før fodboldskolen sparkes igang*. Ved afbud derefter ydes der desværre ingen refundering - uanset årsag - hvilket skyldes, at vi allokerer trænere og aflønner disse i takt med, at antallet af tilmeldinger stiger, hvorved vi ikke pludselig kan afmelde én eller flere trænere samt annullere betalinger for deres trænertøj samt frokostordning mv.

 

Såfremt vi aflyser en begivenhed forud for kickoff, så refunderer vi naturligvis begivenhedens billetpris. Der ydes dog ingen refundering, hvis en af vores begivenheder fx må aflyses, grundet force majeure (krig, optøjer, strejke, lockout, epidemier, natur- og forureningskatastrofer, tordenvejr mv.).

 

Såfremt en deltager udviser gentagen, utilbørlig optræden, da forbeholder vi os endvidere retten til at sende den pågældende spiller hjem, ligeledes uden refundering.

 

Uagtet, at man ikke får pengene refunderet ved sygdom, så bliver man naturligvis hjemme, såfremt man er syg eller har symptomer på dette. Dette gælder til info også vores trænere, skoleledere mv.

 

 

ØVRIGT

Hos PRO Fodboldskole benytter alle tilmeldte spillere fodbolde i str. 4, hvilket skyldes, at der som oftest er blandede aldersgrupper på de respektive hold, hvorfor det vil gøre mere skade end gavn fx at blande 4'er-boldene med hhv. 5'er- og 3'er-bolde på de ældste og yngste hold. Fodboldene udleveres til spillerne på sidstedagen af PRO Fodboldskolen, hvorefter det desværre ikke længere er muligt at få udleveret en bold. Det er dermed spillernes og forældrenes eget ansvar at huske dette forud for afslutningen på fodboldskolen. PRO Fodboldskole forbeholder sig desuden retten til at udskifte samtlige fodbolde eller evt. et fåtal af disse, såfremt den originale fodbold fx udgår, går i stykker eller lignende. 

 

Vi forbeholder os endvidere også retten til at udskifte vores skoleledere samt trænere før og under fodboldskolerne, såfremt dette af forskellige årsager måtte være nødvendigt.

 

Hvad angår frokost-infoen (menu, pris, betalingsoplysninger, deadline mv.), så ansvarsfritages PRO Fodboldskole fra enhver fejlagtig info fra værtsklubbens side, da denne del netop blot videresendes på vegne af værtsklubberne.

 

Endelig, så er det til enhver tid spillernes eget ansvar at forblive på klubbens træningsanlæg samt at passe på egne ejendele undervejs på fodboldskolen. Afslutningsvis, så ansvarsfritages PRO Fodboldskole til enhver tid for eventuelle hændelser, der måtte påvirke deltageren i negativ forstand. 

 

 

SAMTYKKE

Når du gennemfører dit køb, så oplyser du en række personlige oplysninger, herunder navn, email, mobilnummer, fødselsdato, adresse mv. 

 

Vi beskytter til enhver tid disse oplysninger i henhold til den gældende lovgivning, og vi videregiver af selvsamme årsag derfor aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart, medmindre videregivelsen er formålstjenstlig.

 

Vi er underlagt databeskyttelsesloven, hvilket betyder, at vi er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke af dine personoplysninger vi behandler samt hvilke rettigheder, du har i forbindelse hermed. Du har derfor altid mulighed for at få at vide, hvilke oplysninger vi opbevarer om dig, og ønsker du dette, da bedes du blot sende os en mail, hvori du oplyser dit fulde navn samt mobilnummer. Du vil derefter - hurtigst muligt - modtage en mail indeholdende de informationer, som vi opbevarer om dig. Ønsker du, at vi sletter disse oplysninger og dermed hele din kundeprofil samt historik, så skal dette fremgå tydeligt af din mail. 

 

Du har til enhver tid mulighed for at klage over behandlingen af dine personoplysninger, og ønsker du dette, da skal din klage indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, dt@datatilsynet.dk.

 

 

KONTAKT

Har du øvrige spørgsmål, så skriv endelig til os på kontakt@profodboldskole.dk.

PRO Fodboldskoles populære fodboldskoler er for fodboldglade drenge og piger på alle niveauer. PRO Fodboldskolerne, der er en seriøst konkurrent til DBU Fodboldskole og DGI Fodboldskole, finder primært sted i sommerferien, nærmere bestemt i København, Storkøbenhavn og Nordsjælland. I 2023 finder vores sjove, lærerige og udfordrende fodboldskoler sted i sommerferien, efterårsferien, vinterferien og påskeferien, så tilmeld dig nu, og få en fodboldfyldt uge i selskab med dine venner og veninder.
bottom of page